Generalforsamling 2020

Foreningen afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 26. september 2020 kl. 10-12 i “Krudthuset”, Krudtværksalleen 15B, 3300 Frederiksværk. (Udsat fra 18. april pga. coronapandemien)

Bemærk: De gældende CORONA forsamlingsregler bedes iagttaget. 

Læs dagsorden her

Læs referat her

Læs formandens beretning her

Læs 2019 regnskab her